Så har vi plantet nyt hasselnøddehegn.
Husets hunde deltog ivrigt i arbejdet.