HERREGÅRDEN RYSENSTEEN

Herregaarden Rysensteen ligger i det spændende vestjyske landskab syd for Lemvig. Her kan man opleve blæsten stryge hen over markerne, et righoldigt dyreliv og solnedgangen over engområder.

Rysensteen byder på 300 ha. varierende og flotte godslandskaber i skønne vestjyske naturområder med opdyrkede marker og smukke engområder der indbyder til lange gåture ude blandt vildt og fugle.

Der er mulighed for, at færdes i hele det spændende område og nyde naturen med fred og ro af mere eller mindre anlagte stier og markveje.

Der afholdes i sæsonen jagter på udsat fuglevildt og roughshooting.

LIDT OM STEDET

Herregården Rysensteen ligger på sin borgbanke ude i engene ved Nissum Fjord, nær ved den jyske vestkyst.

Den historiske hovedbygning består af to grundmurede fløje i en etage. Den er hvidkalket og med tegltag. Der er grave omkring bygningen, der er placeret på et højt voldsted.

Hovedfløjen er placeret mod vest, og hænger sammen med den anden fløj mod nord. Gården åbner sig mod øst, og endelig er der mod syd en gennemkørselsport.

Dele af bygningen fra 1900 er udpeget som bevaringsværdig med høj bevaringsværdi.

I 2001 er der tilbygget en ny sidefløj mod syd, så Rysensteen fremstår som et tre-fløjet anlæg. Tilbygningen rummer i dag værelser til Bed & Breakfast og refugium, der drives af Rysensteen’s ejer Suzanne Wibholm.


NYHEDER

OPLEVELSER I NÆRHEDEN

ØVIRGE OPLEVELSER PÅ RYSENSTEEN